Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2014

Husdjuren i Låles ordspråk

Myrdal, Janken

Publicerad i

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
2014, nummer: 130, sidor: 109-119 Titel: Aspekter på ordspråk
ISBN: 978-91-87403-06-4
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur