Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2014

Lantbrukslitteraturen under 1700-talet som indikator på djupgående mentalitetsförändringar i samhället

Myrdal, Janken

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2014, nummer: 62, sidor: 15-42 Titel: Per-Magnus Hebbe: Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850: bibliografisk förteckning
ISBN: 978-91-86573-44-7
Utgivare: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien