Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2005

Samspel mellan myror, fröbaggar och fröproduktion hos häckvicker

Pihlgren Aina, Lenoir Lisette
Pihlgren, Aina (red.)

Publicerad i

HagmarksMistra, Årsrapport
2005, nummer: 2004
Utgivare: Centrum för Biologisk Mångfald

   SLU författare

  • Lenoir, Lisette

   • Institutionen för ekologi och miljövård, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU redaktörer

   • Philgren, Aina

    • Institutionen för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/6370