Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar : slutrapport Stina Werners fond SSWF 11-3 / 40-3, ANSUN

Johansson, Birgitta; Hessle, Anna; Kumm, Karl-Ivar

Nyckelord

ensilage; kraftfoder; mjölkraskalvar; näringsvärde; närproducerat foder; vallbaljväxter

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet