Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2003

Miljöövervakning i Mälaren 2002

Weyhenmeyer, Gesa; Persson, Gunnar; Willen, Eva; Eriksson, Lars

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2003, nummer: 2003:14
Utgivare: Dept. of Environmental Assessment, SLU