Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2014

Capacity building and bioinformatics challenges

Bongcam-Rudloff, Erik

Sammanfattning

Moderna biotekniska framgångar bidrar till att skapa nya möjligheter inom den globala jordbrukssektorn och till att på lång sikt minska fattigdom och hunger. Nya växtgenotyper som till exempel är toleranta mot torka eller översvämning eller som klarar av insekt- eller svampangrepp är några exempel. Metodutveckling inom bioinformatik ligger till grund för många av dessa framgångar. Få afrikanska forskare har fått utbildning i hur man använder och drar nytta av dessa verktyg och det saknas en utvecklad infrastruktur inom området bioinformatik i det afrikanska vetenskapssamhället. Projektet syftar till att bygga upp bioinformatikkapacitet inom afrikanska jordbruksuniversitet och institutioner. Detta kommer att bidra till ett förbättrat bioteknikstöd i jordbrukets kamp mot hunger. Forskare från SLU tillsammans med afrikanska partners (från ILRI-BecA (International Livestock Research Institute - Biosciences of Eastern and Central Africa), ICPE (International Center for Insect Physiology and Ecology) and ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics)) arbetar för att öka samarbetet mellan svenska och afrikanska forskare inom bioinformatik och för att bygga upp en afrikansk bioinformatikinfrastruktur. Flera workshops och utbildningstillfällen har genomförts i Sverige och Afrika under 2013. I december hålls en bioinformatikkurs vid Mikocheni Agricultural Research Institute (MARI) i Dar es Salaam, Tanzania och vid PWANI University i Kilifi, Kenya. Där har projektet möjliggjort att servrar som är till endast för bioinformatikdata (eBioKit-servrar) installerats. Detta gör att forskare inom olika "Life Sciences"områden får tillgång till "open source" mjukvaror och att alla databaser som behövs finns tillgängliga så att forskare kan bygga sina egna databaser anpassade till egna forskningsområden.

Publicerad i

SLU-Global Report
2014, Volym: 2014:6, sidor: 68-71
Titel: The SLU Global Food Security Research and Capacity Development Programme 2012-2014 – A Swedish Government Initiative
Utgivare: SLU Global