Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005Öppen tillgång

Underplantering med bok under skärmar av gran : ekologi och skogsskötsel

Löf, Magnus; Oleskog, Gunilla

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2005, nummer: 25Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet