Skip to main content
Factsheet, 2014

Svenska krukväxter som present

Tjärnemo, Helene

Abstract

Presentmarknaden är en viktig delmarknad för svenska krukväxter där konkurrensen är hård inte minst från olika substitut, såsom snittblommor, choklad och vin. I detta Faktablad redovisas resultatet av en mindre studie som genomfördes under 2013. Syftet med studien var att öka kunskapen om hur unga vuxna (ca 18-29 år) ser på krukväxten som present, närmare bestämt som ”gå-bort-present”. Studien baserades framför allt på bearbetning av sekundärdata från undersökningsföretaget Gfks hushållspanel (Gfk Consumer Tracking) samt en genomgång av tidigare undersökningar rörande unga vuxnas attityder till och köp av blommor i allmänhet och som presenter i synnerhet.

Keywords

konsumenter; marknadsföring; prydnadsväxter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:28
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tjärnemo, Helene

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64203