Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2014

Obemannat flygplanssystem för insamling av höjddata till fosformodeller

Rydberg, Anna; Adolfsson, Niklas; Djodjic, Faruk

Publicerad i

JTI-rapport. Lantbruk & industri
2014, nummer: 424
Utgivare: JTI - Institutet för jordbuks- och miljöteknik