Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013Öppen tillgång

Kustfiskövervakning i Öresund, 2013 : Barsebäck, Lundåkrabukten/Lommabukten 1999-2013

Lingman, Anna; Tärnlund, Susanne

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet