Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2005

Artval och beläggning är viktigt för ett bra bete

Frankow-Lindberg; Bodil

Publicerad i

Foderbladet Häst
2005,
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6445