Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna Utvärdering av tidsserien i Luossajokisystemet 2010-2014

Kahlert, Maria; Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Nyckelord

monitoring, kiselalger

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, nummer: 2014:23
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet