Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2013

”PLAN FISH: Planktivore management – linking food web dynamics to fisheries in the Baltic Sea” : Slutrapport för Skarpsillsprojektet 2008-2013

Appelberg, Magnus; Bergenius, Mikaela; Bergström, Ulf; Casini, Michele; Gårdmark, Anna; Hjelm, Joakim; Huss, Magnus; Kaljuste, Olavi; Olsson, Jens; Sahlin, Ullrika; Wennhage, Håkan; Werner, Malin

Nyckelord

PLAN FISH

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser