Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2014

Lönsamhet inom ekologisk och konventionell mjölkproduktion med olika andelar ensilage av hög kvalitet i foderstaten

Patel, Mikaela; Wredle, Ewa; Spörndly, Eva; Bertilsson, Jan; Kumm, Karl-Ivar

Keywords

dairy cows, grass silage, economy, organic production, conventional production

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2014, number: 18, pages: 143-145
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet