Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014 : sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar

Larsson, Martin; Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Publicerad i

CKB rapport
2014, nummer: 2014:1ISBN: 978-91-576-9242-9, eISBN: 978-91-87025-60-0
Utgivare: KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB)