Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014 : med jämförelser mot den nationella miljöövervakningen

Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Publicerad i

CKB rapport
2014, nummer: 2014:2ISBN: 978-91-87025-61-7
Utgivare: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet