Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013 – genetisk provtagning och analys

Östergren, Johan; Olsson, Jens; Bergek, Sara; Palm, Stefan; Tärnlund, Susanne; Dannewitz, Johan; Prestegaard, Tore

Nyckelord

Mixed Stock Analysis, Atlantic salmon

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet