Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Kapitel i rapport , 2014

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2014, nummer: 84, sidor: 40-43
Titel: Vänern Årsskrift 2014
Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund