Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok (redaktörskap)2015

Uppsala Medicinhistoriska Förenings årsskrift 2015


Simonsson, Bengt (red.); Johansson, Henry (red.); Appelgren, Lars-erik (red.)

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2015, Utgivare: Medicinhistoriska museet i Uppsala; tryck Kph Trycksakbolaget, Uppsala