Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2015

En Nyttigh LäkiareBok Emot Dhe Siukdomar som Hästar gemenligen plågas aff ... : Förändrades 1600-talets behandlingsmetoder av sjuka djur då 1700-talets veterinärskolor inrättades?

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2015, sidor: 198-209 Titel: Uppsala Medicinhistoriska Förening 2015
Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening