Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar : (L2012/2817)

Karlsson, Jens; Åhman, Birgitta; Segerström, Peter; Stoen, Ole-Gunnar; Persson, Lars-Thomas; Persson, Stig; Stokke, Rune; Stokke, Lars-Henrik; Persson, Anders; Persson, Dan; Persson, Sven-Erik; Skarin, Anna

Nyckelord

ren förebyggande åtgärder predation rovdjur björn kalvning hägn dödlighet

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2014, nummer: 2014:10Utgivare: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet