Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011Öppen tillgång

Inventering av varg på barmark

Karlsson, Jens; Svensson, Linn; Åkesson, Mikael; Pachmann, Gregor Wolf

Nyckelord

Varg; inventering; metodik; barmark; DNA

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2011, nummer: 2011:12ISBN: 978-91-86331-43-6
Utgivare: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet