Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

ForEDGE – en plattform för forskning och demonstration kring utveckling av skogsbryn i infrastrukturmiljöer

Wiström, Björn; Busse Nielsen, Anders; Klobucar, Blaz

Sammanfattning

Utvidgade skötselgator som skapas vid trädsäkring av järnvägar kan röjas selektivt för att utveckla skogsbryn som kan bidra till naturvården och landskapsbilden. För detta krävs robusta skötselmodeller för skogsbryn anpassade till infrastrukturmiljöer. Trafikverket har därför finansierat forskning och utveckling av nya skötselmodeller för skogsbryn. Denna rapport redovisar etableringen av ett fullskaligt skötselförsök - ForEDGE (Forest Edge Development Gradient Experiment) där dessa skötselmodeller har lagts ut på 25 olika lokaler längs Södra stambanan och ger en första preliminär bedömning av dessa modeler.

Nyckelord

skogsbryn; skötsel; infrastruktur

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2015, nummer: 2015:4
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet