Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014

Performance of arctic charr fed with Baltic sea-sourced ingredinets

Carlberg, Hanna; Brännäs, Eva; Lundh, Torbjörn; Pickova, Jana; Cheng, Ken; Trattner, Sofia; Kiessling, Anders; Pickova, Jana; Kiessling, Anders

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:2
ISBN: 978-952-303-085-5
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet