Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2014

Hållbara matvägar - referens- och lösningsscenarier för kycklingproduktion och framställning av fryst kycklingfilé : rapport, steg 3

Wall, Helena; Barr, Ulla-Karin; Borch, Elisabeth; Brunius, Carl; Hamberg, Lars; Lindbom, Ingela; Lorentzon, Katarina; Nielsen, Tim; Nilsson, Katarina; Normann, Ann; Salomon, Eva; Sindhöj, Erik; Sonesson, Ulf; Sundberg, Martin; Åström, Annika; Östergren, Karin; Gunnarsson, Stefan

Publicerad i

SIK-rapport
2014, nummer: 888
Utgivare: Sik