Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Verksamhet i AGROVÄST-projektet : precisionsodling Sverige, POS, 2014

Lundström, Christina

Sammanfattning

Rapporten redogör för nätverket POS (Precisionsodling Sveriges) verksamhet under 2014.

Nyckelord

precisionsodling; POS; verksamhetsberättelse

Publicerad i

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2015, nummer: 32Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet