Skip to main content
Factsheet, 2015

Smoothie kan förbättra uppmärksamheten hos skolbarn!

Rosander, Ulla; Olsson, Viktoria; Sepp, Hanna; Olsson, Torben; Rosander, Pia; Nilsson, Annika; Rumpunen, Kimmo

Abstract

Kan en dryck i form av en konceptuell skånsk "smart smoothie", serverad före lunch, dämpa hunger och förbättra uppmärksamhet hos skolbarn? Detta var huvudfrågeställningarna i detta pilotprojekt som omfattade såväl produktutveckling och tillverkning som interventionsstudie och enkätundersökningar.

Keywords

Frukt; Bär; Dryck; Grönsaker; Kognition; Smoothie; skolbarn

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Rosander, Ulla
Kristianstad University
Olsson, Viktoria
Kristianstad University
Sepp, Hanna
Kristianstad University
Olsson, Torben
Kristianstad University
Rosander, Pia
Kristianstad University
Nilsson, Annika
Kiviks musteri
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

Associated SLU-program

Future Agriculture (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Food Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66569