Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2014Vetenskapligt granskad

C-reaktivt protein hos hundar som behandlas kirurgiskt för pyometra

Hillström, Anna; Tvedten, Harold; Kjelgaard-Hansen, M.; Hedberg, Sophie; Hagman, Ragnvi

Publicerad i

Veterinärkongressen
2014, sidor: 62-62
Utgivare: Sveriges veterinärförbund : Sveriges veterinärmedicinska sällskap

Konferens

Veterinärkongressen 2014