Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2014Vetenskapligt granskad

Serum amyloid A - a possible marker for sepsis in dogs with pyometra

Jitpean, Supranee; Pettersson, Ann; Höglund, Odd; Ström Holst, Bodil; Olsson, Ulf; Hagman, Ragnvi

Publicerad i

Veterinärkongressen
2014, sidor: 349-349 Utgivare: Sveriges veterinärförbund & Sveriges veterinärmedicinska sällskap

Konferens

Veterinärkongressen 2014