Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2015

Markstrukturförbättring och begränsning av fosforförluster från åkermark med hjälp av inblandning av olika kalciumprodukter i matjorden.

Berglund, Kerstin; Blomquist, Jens; Etana, Ararso; Simonsson, Magnus; Berglund, Kerstin

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet