Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2013

Tätortsnära friluftsliv

Boman, Mattias; Lindhagen, Anders; Sandberg, Mattias; Henningson, Silvia

Nyckelord

Outdoor recreation, urban proximate, economics, valuation

Publicerad i

Rapport / Naturvårdsverket
2013, nummer: NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6547, sidor: 131-144
Titel: Friluftsliv i förändring : Resultat från ett forskningsprogram : slutrapport
ISBN: 978-91-620-6547-8
Utgivare: Naturvårdsverket