Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2013

Friluftslivet i samhällsekonomin

Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; Svensson, Bo; Lindberg, Kreg

Nyckelord

Outdoor recreation, economics, valuation

Publicerad i

Rapport från Naturvårdsverket
2013, nummer: NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6547, sidor: 161-174
Titel: Friluftsliv i förändring : resultat från ett forskningsprogram : slutrapport
ISBN: 978-91-620-6547-8
Utgivare: Naturvårdsverket