Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2015

Den stora villfarelsen i läkekonstens historia - ur ett veterinärmedicinskt perspektiv

Appelgren, Lars-erik

Nyckelord

veterinärmedicin åderlåtning

Publicerad i

Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap
2015, nummer: 18, sidor: 75-85 Titel: Åttio års utblickar mot skilda horisonter: trehundrasextioen föredragstitlar och sju nya uppsatser
ISBN: 978-91-633-7143-1Utgivare: Föreningen för filosofi och specialvetenskap