Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Standard för skyddande av träd vid byggnation

Östberg, Johan; Stål, Örjan

Nyckelord

Byggnation; Urban; Träd

Publicerad i

ISBN: 978-91-576-8905-4
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet