Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel): långtidsöversikt och trender 2002-2012 för ytvatten och sediment : långtidsöversikt och trender 2002-2012 för ytvatten och sediment

Lindström, Bodil; Larsson, Martin; Boye, Kristin; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, nummer: 2015:5ISBN: 978-91-576-9320-4
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet