Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Holmön (Bottniska viken) 1989-2014

Ericson, Ylva; Larsson, Åke; Faxneld, Suzanne; Andersson, Jan; Bignert, Anders; Danielsson, Sara; Hanson, Niklas; Karlsson, Martin; Nyberg, Elisabeth; Olsson, Jens; Parkkonen, Jari; Förlin, Lars

Nyckelord

miljöövervakning kustfisk, Holmön, Integrerad kustfiskövervakning

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2015, nummer: 2
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser