Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2015

Standard för trädinventering i urban miljö : version 2.0

Östberg, Johan

Nyckelord

Inventering; Urbana; Träd

Publicerad i


ISBN: 978-91-576-8904-7
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet