Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Naturhänsyn vid avverkning : debatten och drivkrafterna 1968-2003

Simonsson, Per; Gustafsson, Lena; Östlund, Lars

Publicerad i

Fakta. Skog
2015, nummer: 3Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet