Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2003

Mer humus i svenska vatten : bidrar även skogsbruket?

Löfgren, Stefan; Lundin, Lars

Publicerad i

Fakta. Skog
2003, Volym: 15, nummer: 2003:15