Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Fakta om musttillverkning: fyllning : om fyllning av must

Hagström, Gun; Rumpunen, Kimmo

Abstract

Fyllning, eller som det också kallas tappning, är ett kritiskt steg vid tillverkning av alla drycker, så även för äpplemust. Vid fyllningen finns särskilt stor risk att den pastöriserade musten blir återkontaminerad eller att temperaturen sjunker under den kritiska gräns som gör att förpackning och kapsyl/kork också blir pastöriserade. I detta faktablad beskriver vi vad du bör tänka på vid fyllning av must både i den mindre och lite större produktionen.

Keywords

varmfyllning, pastörisering, flaskfyllning, krokork, kapsyl, bag in box

Published in


Publisher: Centrum för innovativa drycker, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture
    Food Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/67609