Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Fakta om musttillverkning: egenkontroll och riskanalys : om egenkontroll och riskanalys vid musttillverkning

Rumpunen, Kimmo

Abstract

Alla livsmedelsföretag är skyldiga att bedriva en egentillsyn av verksamheten och ha ett säkerhetssystem för sin livsmedelshantering. Även musterier måste därför upprätta ett egenkontrollprogram där det framgår hur det går till. I detta faktablad beskriver vi vad som bör ingå i ett egenkontrollprogram och lyfter särksilt fram det som är relevant för ett företag som vill starta och driva ett musteri.

Keywords

egenkontroll, HACCP, riskanalys, certifiering

Published in


Publisher: Centrum för innovativa drycker, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture
    Food Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/67612