Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Fakta om musttillverkning: märkning : om etikettering och märkning av must

Rumpunen, Kimmo

Sammanfattning

Det finns många regler som måste följas vid etikettering och märkning av livsmedel men för must är det ganska enkelt. Här får du kunskap och tips om en grundmärkning som du kan använda dig av när du tar fram dina egna etiketter.

Nyckelord

Etiketter, märkning, regler, streckkod, ekologisk produktion

Publicerad i


Utgivare: Centrum för innovativa drycker, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet