Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Fakta om musttillverkning: enkla analyser : om enkla analyser för kvalitetssäkring av äppleråvara och äpplemust

Rumpunen, Kimmo

Sammanfattning

Äpple är en utmärkt råvara för musttillverkning genom fruktens arom och naturligt behagliga balans mellan socker och syra. Eftersom så många olika faktorer påverkar både äpplets och mustens kvalitet är det nödvändigt att ha god kunskap om såväl råvara som produktionsmetoder för att kunna tillverka kvalitetsprodukter med unika egenskaper. Sortval, årsmån, odlingsplats, odlingsmetoder och mognadsstadium samt lagring bidrar till både fruktens och mustens egenskaper. Val av metod vid juicetillverkning påverkar också juicens kvalitet där tillverkning med eller utan tillsats av enzymer och klarningshjälpmedel har stor betydelse både på upplevd smak, innehåll av fibrer och nyttiga ämnen som t.ex. polyfenoler. Detta faktablad ger en översikt kring äpple som råvara för musttillverkning.

Nyckelord

pH, titrerbar syra, löslig torrsubstans, fasthet, refraktometer, penetrometer, stärkelsenedbrytning

Publicerad i


Utgivare: Centrum för innovativa drycker, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet