Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Markens CN-kvot, utveckling och relationer till nedbrytning av organiskt material

Lundin Lars, Bringmark Lage

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för miljöanalys och Institutionen för skoglig marklära, SLU, Uppsala