Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2015Öppen tillgång

Bolagiseringens baksida

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2015, nummer: 7, sidor: 23-23