Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2015Öppen tillgång

Märkning och konsumtionsstöd bästa vägen till ökad djurvälfärd

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2015, nummer: 8, sidor: 43-43