Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2015

Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark: sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering

Djodjic, Faruk

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, nummer: 2015:11
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associerade SLU-program

  Eutrophication
  Agricultural landscape

  UKÄ forskningsämne

  Geochemistry
  Soil Science
  Environmental Sciences

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/68126