Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Skogsdata 2015 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Riksskogstaxeringens permanenta provytor

Nilsson, Per; Cory, Neil; Kempe, Göran; Fridman, Jonas

Sammanfattning

SKOGSDATA utges årligen och redovisar de mest aktuella uppgifterna från Riksskogstaxeringen i form av medeltal för flera år och årsvisa värden. SKOGSDATA innehåller även en fördjupad analys av ett tema. Temat för år 2015 är Riksskogstaxeringens permanenta provytor.

Nyckelord

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventory; NFI; official statistics; biodiversity; Riksskogstaxeringen

Publicerad i

Skogsdata
2015,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet