Skip to main content
Factsheet, 2015

Bassiluskan, bassiluskan......om personalens hälsa och hygien inom produktionen av livsmedel i trädgårdsnäringen

Alsanius, Beatrix

Abstract

 

  • Personalens hygien och hälsostatus är en viktig bidragande orsak till spridning av humansmittor med frukt, bär och grönsaker
  • Hygien och hälsa påverkas av kulturella traditioner och ekonomiska faktorer 
  • Arbetet med personalens hygien och hälsostatus förutsätter ledarskap
  • God hygien under arbetsdagen förutsätter tillgång till sanitära utrymmen med rinnande vatten, tvål och desinfektion och torkning
  • Val av vattentemperatur, tvål, desinfektionsmedel samt torkningssätt inverkar på överlevnad av mikroorganismer på händer
  • Barriärer i form av skyddskläder och handskar minimerar spridningsrisken från människor till frukt, bär och grönsaker, men kan samtidigt inge en falsk trygghet 
  • Hygien och hälsa är inte bara en fråga om kunskap utan också om insiktsbaserat handlande; det måste vara automatiserat
  • Etablering av en företagskultur för personalens hygien och hälsa är ett ledarskapsansvar

 

Keywords

företagskultur; handhygien; personalens hygien; personalen hälsa; policy; smittor; skyddskläder; tarmsmittor

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:22
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

Associated SLU-program

Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Food Science
Horticulture
Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68451