Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2015

Extrudering ökar substratbasen för lantbruksbaserad biogasproduktion

Odhner, Peter B.; Svensson, Sven-Erik; Prade, Thomas; Davidsson, Åsa

Sammanfattning

Det finns en stor potential för en ökad lantbruksbaserad biogas- och biogödselproduktion om halm och andra stråformiga material kan användas som biogassubstrat. Potentialen från halm i Skåne uppgår till 1-2 TWh biogas per år (Björnsson m.fl. 2011), vilket kan jämföras med dagens biogasproduktion i Skåne, som ligger på cirka 0,3 TWh.

Nyckelord

biogas; extruder; förbehandling lignocellulosa

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2015, nummer: 2015:24
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

   Globala målen

   SDG7 Affordable and clean energy
   SDG13 Climate action
   SDG12 Responsible consumption and production

   UKÄ forskningsämne

   Energy Systems

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/68708